Alexandra Teuchert


 

Bachelor of Science
Management & Economics, Vertiefung Marketing Handel

 

Gestaltung & Konzeption Online-Marketing
Fotografie & Bildbearbeitung

 

 

 

 

 


Tel.:          07504 - 971625

E-Mail:     a.teuchert@m4u-marketing.de

Marketing for YOU  |  Caren Teuchert   |   In der Au 21   |   88263 Horgenzell   |   c.teuchert@m4u-marketing.com
 Tel: 07504  97 16 24   |   Mobil: 01511  75 85 118  |   Fax: 03222  98 37 06 8

Update 14.02.2019